ochrana osobných údajov

1) Osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2) Predajca sa zaväzuje k neposkytnutiu osobných údajov kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru.

3) Predajca od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje:  meno, priezvisko, adresa,  adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa

4) Osobné údaje kupujúceho sú spracovávané  za účelom vybavenia jeho objednávky, technickú podporu na tomto e-shope a na  na marketingové účely.

5) Pod pojmom marketingové účely sa rozumie zasielanie informačných e-mailov na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú pri registrácii

6) Predajca zabezpečuje ochranu osobných údajov pred neoprávneným sprístupnením tretím osobám spôsobom uvedeným v bezpečnostnej smernici o ochrane osobných údajov.

7) Kupujúci môže súhlas so spracovaním osobných údajov písomne odvolať